Danties Pasaulis

Dyplomy

arturas_gobis Erika Gobienė
Certyfikat: 2007, Wilno

UAB Sirowa Wilno
Postępowanie z tkankami
miękkimi i twardymi
wokół implantów stomatologicznych

erika_gobiene Artūras Gobis
Certyfikat: 2012, Wilno

Litewskie stowarzyszenie
stomatologów, ortopedów i ortodontów
Kliniczne i prawne aspekty
ortopedii stomatologicznej

erika_gobiene Erika Gobienė
Certyfikat: 2013, Kaunas

Litewskie stowarzyszenie periodontologów
Bieżące kwestie związane z periodontologią

erika_gobiene Artūras Gobis
Certyfikat: 2009, Kowno

Apsun Dental Implant
Research & Education Center
Szkolenie AIC w zakresie implantologii